ธุรกิจ16091

สั่งโตโยต้าจ่ายภาษี ศาลฎีกาพิพากษาคดีนำเข้าชิ้นส่วนพรีอุส

สั่งโตโยต้าจ่ายภาษี ศาลฎีกาพิพากษาคดีนำเข้าชิ้นส่วนพรีอุส

ธุรกิจ16091

ธุรกิจ ศาลฎีกาพิพากษายืน ให้บริษัทโตโยต้า ประเทศไทย จ่ายภาษีกว่าหมื่นล้าน คดีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อนำมาผลิตรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส ชี้ไม่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากร เพราะสามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์โตโยต้ารุ่นพรีอุสได้ทันที เข้าพิกัดชิ้นส่วนที่สมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว ต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า 80% ตามการประเมินและคำวินิจฉัยของหน่วยงานรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ก.ย.2565 ธุรกิจ องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร สนามหลวง ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลภาษีอากรกลาง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ คดีที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องกรมศุลกากรและกรมสรรพากร เป็นจำเลยที่ 1-2 ตามลำดับ รวม 10 คดี เรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 คิดเป็นทุนทรัพย์รวม 10,000 ล้านบาทเศษ

โดยบริษัท โตโยต้าฯ โจทก์ ธุรกิจ ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า ระหว่างปี 2553 ถึง 2555 บริษัทโจทก์นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อนำมาผลิตรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส โดยอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และตามความตกลง (JTEPA) โจทก์จึงขอให้ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขณะที่จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ธุรกิจ โดยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เกมส์อัพเดท16091 Next post Kingston เปิดตัว Kingston Fury แห่งแรก