สุขภาพ16091

ดูแลศิลปินแห่งชาติป่วยประสาท สมอง ปัญหาสุขภาพรักษาครบวงจร

ดูแลศิลปินแห่งชาติป่วยประสาท สมอง ปัญหาสุขภาพรักษาครบวงจร

สุขภาพ16091

ที่หอประชุมเล็ก สุขภาพ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ศิลปินแห่งชาติ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง โดยนายชายกล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ศิลปินแห่งชาติได้รับการตรวจรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันประสาทวิทยา สุขภาพ ในกรณีศิลปินแห่งชาติ ตรวจพบหรือมีอาการทางระบบประสาทเข้ารับการรักษา จะได้รับการตรวจรักษาและตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นรวมถึงการตรวจเลือดและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพื่อแยกโรค การวางแผนการรักษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีจากสถาบันประสาทวิทยา นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.ด้านการรักษาพยาบาล จัดให้ศิลปินแห่งชาติ ที่มีอาการทางระบบประสาท มาเข้ารับ สุขภาพ การตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกในช่องทางพิเศษ ของสถาบันประสาทวิทยา จะได้รับการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นรวมถึงการตรวจเลือดและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และหากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา สุขภาพ นอนรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด สุขภาพ ที่สถาบันประสาทวิทยา กรณีศิลปินแห่งชาติที่เป็นโรคทางระบบประสาท และมีอาการที่เกิดขึ้นนอกระบบประสาท และไม่สามารถรักษาได้ สถาบันประสาทวิทยาจะส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาการรักษาต่อไป

เกมส์อัพเดท16091 Previous post Kingston เปิดตัว Kingston Fury แห่งแรก
เทคโนโลยี17091 Next post วัดสรีรวิทยา กดอุปกรณ์ใช้งานเพียงนิ้วเดียว